konsultointi

Lääkärirekrytoinnin kehittäminen

Onko organisaationne tilanteessa, jossa lääkärit eivät hae avoinna oleviin tehtäviin tai lääkäreiden vaihtuvuus on suurta? Näissä tilanteissa Healthia auttaa muutosta vaativien asioiden tunnistamisessa. Pyydä asiantuntijamme keskustelemaan kanssasi, ensimmäinen tapaaminen on aina maksuton. Tapaamisessa käydyn keskustelun pohjalta teemme toimenpide-ehdotuksen, jonka pohjalta voit päättää jatkosta.

Oikeiden ongelmien nopea löytäminen. Kokenut konsultti tunnistaa nopeasti olennaiset ongelmakohdat, joihin syventyä yhdessä asiakkaan kanssa.

Ajansäästö. Kehitystyö omalla henkilökunnalla juoksevan arjen keskellä tehdään kun ehditään. Konsultti voi keskittyä yhteen ongelmaan kerralla ja varaamaan sen ratkaisuun riittävästi aikaa, joka ei ole pois asiakkaan työajasta.

Realististen ja motivoivien tavoitteiden asettaminen. Kokenut konsultti auttaa asiakastaan hahmottaan muutosten läpivientiin tarvittavan ajan ja olennaiset välitavoitteet, jotka saavuttamalla päästään haluttuun lopputavoitteeseen.

Yhdessä sovittujen ratkaisumallien jalkauttamisessa auttaminen. Muutosten johtamisessa neutraali osapuoli toimii yhdistävänä voimana asiakkaan eri ammattiryhmien välillä.

Vaikuttavuuden arviointi. Onko tavoitteena ollut muutos saatu aikaan ja mikä sen vaikutus on asiakkaalle valituilla mittareilla eri aikaväleillä?

Konsultoinnin ja Healthian tarjoamien rekrytointipalveluiden ero on se, että konsultoinnissa autamme asiakastamme tekemään tarvittavat toimenpiteet itse. Mikäli asiakkaamme tarvitsee konsultoinnin lisäksi apua lääkäreiden rekrytointiin, siitä sovitaan erikseen.