Lääkäreiden rekrytointi

Lääkäreiden rekrytointi

Lääkäreiden rekrytointi suoriin työ- ja virkasuhteisiin on pitkäjänteistä ja ammattitaitoa vaativaa toimintaa. Healthia on kehittänyt yhdessä asiakkaidensa kanssa uniikin rekrytointikonseptin, jonka avulla rekrytoidaan erityisesti kokeneita lääkäreitä. Konsepti on todistettu toimivaksi yksityisellä ja julkisella sektorilla, niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossakin.

Kustannustehokkuus. Healthia auttaa rekrytoimaan lääkärit suoraan asiakkaansa palkkalistalle, jolloin asiakas ei tarvitse kalliita vuokralääkäreitä. 

Takuu. Healthian konseptissa on 100% tulostakuu yhdessä sovituille tavoitteille. Asiakas maksaa vain tuloksista.

Ajansäästö. Asiakkaamme ylilääkärit ja muut rekrytoivat esimiehet voivat keskittyä päivittäiseen johtamiseen ja toiminnan kehittämiseen, kun Healthia hoitaa aikaavievän rekrytointiprosessin.

Hoidon jatkuvuus ja laatu. Sitoutuneen oman henkilökunnan avulla hoidon jatkuvuus, laatu, vaikuttavuus ja potilastyytyväisyys paranevat.

Lääkärilähtöisyys. Healthian konseptin ytimessä on tunnistaa lääkärit, jotka haluavat muutosta urallaan. Tämän jälkeen rekrytointiprosessi etenee lääkärin tarpeet edellä.

Mikäli asiakkaamme organisaatio ja sen tarjoamat tehtävät kiinnostavat kohderyhmän lääkäreitä ja akuutit rekrytoinnit onnistuvat, Healthialla on toimintavalmius myös pitkäjänteiseen yhteistyöhön ja sen kehittämiseen.